Test na dosze

Ayurveda Massage mit Gewürz Öl
Standard

Wszystkie koncepcje w ajurwedzie są ważne, ale koncepcja trzech dosz jest niezaprzeczalną podstawą. 

Diagnostykę oraz sposoby leczenia trudno będzie nam pojąć bez zrozumienia tej zasady. W stanie naturalnym dosze funkcjonują w równowadze i wtedy jesteśmy zdrowi, zaś w stanie nienaturalnym dosze są podwyższone lub niezrównoważone, co prowadzi do wielu chorób. Aby temu zapobiec należy przede wszystkim poznać swoją dominującą doszę.

Określ swój typ konstytucji fizycznej.

Tabela poniżej przedstawia listę właściwości i cech. Zaznacz te twierdzenia, które dotyczą Ciebie i na koniec podsumuj je. Dosza, która otrzyma najwięcej zaznaczeń, wskaże Twoją doszę dominującą. Można zaznaczać więcej niż jedną cechę w poszczególnych wierszach. Aby test był bardziej wiarygodny, poproś kogoś bliskiego, aby pomógł Ci w jego wypełnieniu. Powodzenia!

Test na dosze Ashram

Wyniki.

W ajurwedzie wszystkich kombinacji dosz jest siedem. Są to dosze: vata, pitta, kapha, vata-pitta, vata-kapha, pitta-kapha, oraz vata-pitta-kapha. Jeżeli Twój wynik bezapelacyjnie wskazuje na tylko jedną z dosz, oznacza to, że ona dominuje. Twój wynik, może też wskazywać na połączenie dwóch dosz oraz co rzadko się zdarza na wszystkie trzy dosze.

Mój typ konstytucji fizycznej (dosza) to pitta-kapha. Moją własną doszę zbadałem w centrum ajurwedyjskim w Puttaparthi – Indie. Została ona określona na podstawie wywiadu ze specjalistą oraz z pulsu. Z powyższego wykresu wynika, że w cechach fizycznych w 85% dominuje u mnie pitta, a w pozostałych 15% kapha, zaś w cechach psychicznych w 100% dominuje kapha, a dodatkowo pitta stanowi 27%, dlatego moja dosza to połączenie pitta-kapha.

Drogi Czytelniku,

Jeżeli już wiesz jaka jest twoja konstytucja fizyczna (dosza), to kolejnym krokiem ku zdrowiu będzie dowiedzenie się jak zachować równowagę, dzięki odpowiednio dobranemu stylowi życia dla Twojej doszy.

Źródło: „Ajurweda Jak dbać o siebie i być zdrowym”  dr Partap Chauhan.

Trzy dosze

Vata Pitta Kapha
Standard

Według ajurwedy natura człowieka nazywana jest „prakriti” i jest zdeterminowana przez konfigurację określonego typu ciała (dosze) oraz określonego typu umysłu (guny). Każdy z nas ma w swojej konstytucji fizycznej dominującą doszę, która określa co służy danej osobie, a co nie. Ustalenie swojej dominującej doszy pozwala dobrać odpowiednią dietę i zestaw ćwiczeń oraz określić styl życia służący utrzymaniu równowagi. Według ajurwedy, zrozumienie koncepcji trzech dosz jest sprawą nadrzędną i stanowi klucz do zdrowia.

Czym jest dosza?

Słowo dosza często tłumaczy się jako „typ biologiczny” lub „konstytucja fizyczna”. Dosza w przybliżeniu odpowiada określonemu typowi ciała, który w medycynie zachodniej określa się jako ektomorficzny (szczupły), mezomorficzny (średni) i endomorficzny (grubokościsty). Znaczenie ajurwedyjskich dosz idzie o wiele dalej i jest bardziej szczegółowe.

W ajurwedzie typy te znane są jako: Vata, która reprezentuje przewagę przestrzeni i powietrza, Pitta, która reprezentuje ogień i wodę oraz Kapha – wodę i ziemię.

Brak równowagi trzech dosz jest źródłem wszystkich chorób.

Te trzy dosze rozpoznaje się u człowieka poprzez jego cechy fizyczne, jego temperament oraz inne czynniki. Każdy z nas ma wszystkie te trzy energie w sobie, ale w różnych proporcjach. Vata, pitta i kapha to trzy filary, na których opiera się nasze ciało. Jeżeli chociaż jeden z nich będzie zaburzony, ciało nie będzie miało stabilnej równowagi i zacznie chorować. Od pierwszych objawów, które zazwyczaj są przez nas ignorowane, mogą upłynąć nawet lata zanim choroba się ujawni.

Cechy dosz.

Każda z dosz ma swoje charakterystyczne cechy, elementy dominujące, lokalizację, rolę, odniesienie do zmysłów i emocji, a ponadto różne dolegliwości, choroby, podziały i typy. Każda dosza posiada odmienne powody, które ją zaburzają, symptomy tych zaburzeń oraz sposoby na jej zrównoważenie.

Poniżej przedstawiam tabelę z wyszczególnionymi cechami każdej z dosz:

Cechy dosz vata pitta kapha tabela

Choć w każdym z nas zawarte są wszystkie trzy dosze, to ta, która dominuje jest naszą „główną” doszą. Następna, której proporcjonalnie jest najwięcej określa się jako „drugą” doszę. W ajurwedzie wszystkich kombinacji dosz jest siedem. Są to dosze: vata, pitta, kapha, vata-pitta, vata-kapha, pitta-kapha, oraz vata-pitta-kapha.

Aby określić swój własny typ konstytucji fizycznej (doszę) należy wykonać test lub udać się do specjalisty w tym temacie. Test na doszę można zrobić tutaj.

Źródło: „Ajurweda Jak dbać o siebie i być zdrowym” – dr Partap Chauhan.

Czym jest ajurweda?

ajurweda
Standard

Już od setek lat ajurweda głosi, że człowiek jest całością złożoną z ciała, umysłu, zmysłów i duszy. Może z niej skorzystać każdy, kto dąży do poprawienia swojego zdrowia.

Uważa się, że ajurweda powstała od 6000-8000 lat temu i że jest częścią Wed. Wiedza zawarta w Wedach przekazywana była ustnie przez setki lat, zanim została spisana na kartkach papieru. Wedy uznawane są za najstarszy pisemny przekaz ludzkiej cywilizacji, a ajurweda za matkę medycyny. Jej koncepcje stanowią podstawę medycyny chińskiej, arabskiej i greckiej. Wiedza medyczna ajurwedy jest kompleksowa i aktualna do dziś. Jej sposoby leczenia można spotkać we współczesnej medycynie zachodu, jak i w medycynie alternatywnej. Najbardziej znana jest homeopatia, naturopatia i aromaterapia. Z ajurwedy pochodzą również masaże, sauna, głodówki, lewatywy i wiele innych.

Co oznacza „ajurweda”?

Słowo „ajurweda” (ayurveda) składa się z dwóch słów: ayus „życie” i veda „wiedza” lub „nauka”. Czyli dosłownie ajurweda jest wiedzą o życiu. Życie w znaczeniu ajurwedyjskim istnieje na poziomie ciała, zmysłów, umysłu i duszy. Te cztery aspekty podtrzymują w ciele przepływ siły życiowej (prana). Jeżeli nie ma któregoś z tych czterech aspektów, nie ma życia.

Czym zajmuje się ajurweda?

Ajurweda nie jest ograniczona tylko do ciała. Zawiera wszechstronną naukę o wszystkich kluczowych aspektach ludzkiego zdrowia. W porównaniu do medycyny zachodu, ajurweda nie opiera się tylko na leczeniu objawów choroby i podawaniu leków. Jest filozofią życia prowadzącą do równowagi pomiędzy ciałem, umysłem, zmysłami, a duszą.

Cele ajurwedy.

Celem ajurwedy jest zachowanie zdrowia u ludzi zdrowych i wyleczenie chorych. Dla pierwszych ajurweda ma zalecenia dotyczące diety, sposobu odżywiania, higieny, stylu życia, doboru ćwiczeń i technik relaksacyjnych. W drugim przypadku aspekt ajurwedy zajmuje się badaniem przyczyny, stawianiem diagnozy, proponowaniem sposobów leczenia i zapobieganiem nawrotom choroby.

Większość chorób opanowuje zarówno ciało fizyczne, jak i umysł. Takim przykładem może być otyłość. Choroba ta może mieć wiele przyczyn, lecz najczęstszym jej powodem jest jedzenie, aby poprawić sobie nastrój.

Ajurweda kładzie nacisk przede wszystkim na profilaktykę. Należy przestrzegać diety i odpowiedniego stylu życia, co pomoże zachować czystość i równowagę. Pacjent traktowany jest nie jak ciało, lecz jako istota duchowa składająca się z ciała, zmysłów, umysłu i duszy. Leczenie pacjenta polega na wyleczeniu go we wszystkich tych aspektach. Podstawą jest pełen współczucia bezpośredni kontakt z pacjentem. Bez tej relacji leczenie jest niemożliwe. W trakcie leczenia lekarz poznaje naturę pacjenta, jego fizyczne, mentalne i emocjonalne aspekty i pomaga mu w pełni odzyskać zdrowie.

9208843744_151bd6e135_o

Źródło: „Ajurweda Jak dbać o siebie i być zdrowym” – dr Partap Chauhan.

Mantra Gayatri

Bogini Gayatri Ashram
Standard

OM
BHUR BHUWAH SWAHA
TAT SAWITUR WARENJAM
BHARGO DEWASJA DIMAHI
DIJO JO NAH PRAĆODAJAT

Znaczenie:

O Boska Matko, która przenikasz wszystkie trzy światy
I jaśniejesz jak tysiące słońc, chwała Ci i cześć!
Medytuję nad Twym boskim blaskiem i proszę,
Oświeć mój intelekt! Rozjaśnij moje zrozumienie!

Gayatri to jeden z najświętszych i najstarszych na świecie hymnów Rigwedy.

Znaczenie poszczególnych słów:

Om – pierwotny, przedwieczny dźwięk
Bhur – świat fizyczny, świadomość ciała
Bhuwah – świat mentalny, atmosfera
Swaha – świat duchowy, niebiosa
Tat – To, bezforemny, transcendentny paramatman
Sawitur – Słońce, najwyższa świadomość, pierwsza forma źródła światła
Warenjam – kłaniamy się; (godny najwyższej czci i uwielbienia)
Bhargo – olśniewający blask, światło obdarzające mądrością
Dewasja -boski, ten, który się troszczy, boska łaska
Dimachi – medytujemy nad
Dijo – intelekt, zdolność rozróżniania
Jo – niech (ten Pan, to światło)
Nah – nasz, nas
Praćodajat – oświeć, proszę, prowadź, odsłoń.

Mantry są to dźwiękowe obrazy bóstwa. Bóstwo może być przedstawione ikonograficznie, dźwiękowo albo graficznie w postaci jantr. Są mantry jednozgłoskowe oraz wielozgłoskowe. Do jednozgłoskowych mantr zalicza się np. mantra Om. Wielozgłoskowe mantry mogą zawierać imię bóstwa, jakąś myśl itp.

Mantra Gayatri jest to mantra 24 zgłoskowa i dzieli się ją na 3 wersy po 8 głosek. Mantra ta wyraża boginię Gayatri, matkę Wed. Zaczyna się od słów „Tat Sawitur Warenjam”, natomiast przed mantrą dodane jest „Bhur, Bhuwah i Swaha”, a cała mantra poprzedzona jest głoską „Om”.

Gayatri Ashram

W Indiach mantra Gayatri jest niezwykle czczona i szanowa. Jest to mantra, którą otrzymuje bramińskie dziecko w chwili inicjacji, czyli wprowadzenia w bramińskość. Bramińskość oznacza połączenie z brahmanem. Połączenie jakie dziecko otrzymuje w chwili inicjacji, poprzez codzienne powtarzanie tej mantry jest utrzymywane przez całe życie. Bramini powtarzają tę mantrę dwa razy dziennie, odmawiając ją 108 razy o wschodzie i o zachodzie słońca.

Mantra ta wprowadza w wyższe stany jogiczne na drodze duchowej.

Praktyka jogiczna tej mantry nie należy do prostych. Bramini odmawiają mantrę Gayatri przez wiele godzin, aż do stanu zatrzymania mantry i wejścia w stan medytacyjny. W kręgach bramińskich mantra ta jest odmawiania bardzo prywatnie, nie wolno jej odmawiać publicznie. Natomiast w Indiach powstał ruch ludzi zachwyconych mantrą Gayatri. Osoby szerzące tę mantrę, bardzo ładnie ją śpiewają i dzieje się to bez przerwy przez 24 godziny. Śpiewają ją solo, w zespołach, publicznie, nieraz przez megafony, co niestety nie podoba się ortodoksyjnym braminom.

Mantra Gayatri odmawiana przez Sathya Sai Babę:

Mantra Gayatri jest ceniona niezwykle wysoko. Mowi się, że ten kto chociaż jeden raz odmówi mantrę Gayatri, uwalnia się od wszystkich grzechów, które właśnie popełnił. Jeśli odmówi tę mantrę dziesięć razy to uwalnia się od grzechów popełnionych w ciągu całego dnia. Jeśli odmówi mantrę sto razy to uwalnia się od wszystkich grzechów jakie popełnił w ciagu miesiąca. Jeśli odmówi tysiąc razy to ze wszystkich grzechów z całego roku. Jeśli sto tysięcy razy to z grzechów z całego życia. Jeśli odmówi milion razy, zmywa swoje grzechy z poprzednich wcieleń. Jeśli dziesięć milionów razy to wtedy zmywa wszystkie grzechy ze wszystkich swoich poprzednich wcieleń. Jeśli jeszcze więcej to osiągnie wyzwolenie.

Mantra Gayatri to mantra słoneczna, uaktywnia krąg słoneczny znajdujący się w głowie i prowadzi do odczucia ogromnej miłości.

Źródła: www.sathyasai.org.plhttps://www.youtube.com/watch?v=tLzPniMz9HE

Money, money, money

money money money
Standard

Jedną, jeżeli nie jedyną zaletą pieniędzy jest łatwiejsza wymiana dóbr i usług. Ale tak naprawdę pomimo tej zalety pieniądze nie są nam do niczego potrzebne, no chyba, że zabraknie papieru toaletowego.

Dawno temu, kiedy człowiek jeszcze nie posiadał pieniędzy, było mu dużo trudniej wymieniać się dobrami, które posiadał. Troszkę komicznie mówiąc, gdy ktoś posiadał konia i chciał za niego dostać krowę, musiał znaleźć kogoś kto posiadał krowę i na dodatek chciał za nią konia. Rzecz bardzo trudna do zrealizowania.

Dlatego powstały setki społeczności takich jak Wymiennik, których członkowie wymieniają się dobrami i usługami bez użycia jakichkolwiek rzeczywistych pieniędzy. Na dodatek wszystkie te społeczności są ze sobą połączone. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Kto wymyślił pieniądze?

Pozwolę sobie zacytować fragment książki „Anastazja” Władimira Megre:

„– Zrozum, Władimirze, że wszystko, co z człowiekiem dzieje się złego, ściąga na siebie on sam, wtedy gdy narusza przepisy duchowego istnienia i zrywa związki z przyrodą. Ciemne siły starają się zaabsorbować jego uwagę chwilową atrakcją technokratycznego życia, zmuszają, aby nie myślał o nieskomplikowanych istotach, przykazaniach przedstawionych jeszcze w Biblii. I często im się to udaje. Jednym ze śmiertelnych grzechów jest pycha. Ten grzech obciąża wielu ludzi. Nie będę ci tłumaczyć wielkiej zguby tego grzechu. Jeżeli zechcesz po powrocie do domu zorientować się w tym temacie, zrozumiesz to sam albo dzięki pomocy światłych ludzi, którzy przyjdą do ciebie, ale dzisiaj powiem ci tylko jedno: ciemne siły, jako przeciwieństwo jasnych sił, w każdej sekundzie troszczą się o to, żeby ten grzech nie opuszczał człowieka, a pieniądze służą im do tego jako jeden z najważniejszych instrumentów. To one je wymyśliły.”

Świat materialny zawładnął człowiekiem.

Ludzie mający z tego zysk napędzają nasze pragnienia. Tworzą potrzeby, które często wpajane są bez naszej zgody. Zwrócić proszę uwagę na to, że twórcy reklam potrafią stworzyć popyt na produkt, który nawet nie został wyprodukowany. Potrafią „wepchnąć” nam potrzebę posiadania czegoś, czego w rzeczywistości nie potrzebujemy. Tak właśnie działa reklama.

Ciekawy film na temat konsumpcjonizmu człowieka i nie tylko:

Kolejny fragment książki „Anastazja” Władimira Megre na temat przedsiębiorców:

„Jest mi żal, bardzo żal ludzi, których nazywacie przedsiębiorcami, oni są najbardziej nieszczęśliwi. Bardzo chciałabym im pomóc, ale samej trudno mi to uczynić.

– Mylisz się, Anastazjo, nieszczęśliwi u nas są emeryci, ludzie nie umiejący znaleźć pracy, zapewnić sobie należnego mieszkania, odzieży, jedzenia. Przedsiębiorca to człowiek, który to wszystko posiada w większym stopniu niż inni. Takiemu są dostępne przyjemności, o których pozostali nawet nie mogą pomarzyć.

– Jakie na przykład?

– Jeżeli wziąć na przykład przeciętnego przedsiębiorcę, to ma on nowoczesny samochód, mieszkanie z garderobą, i z jedzeniem w ogóle nie ma problemu…

– A radość, zadowolenie w czym znajduje? Posłuchaj.

Anastazja znowu zabrała mnie z sobą na trawę i jak za pierwszym razem, kiedy pokazywała kobietę-ogrodniczkę, zaczęła pokazywać inne obrazki.

– Widzisz? On siedzi akurat w tym samym samochodzie, który nazywasz szykownym. Popatrz: Sam na tylnym fotelu, w samochodzie klimatyzacja. Kierowca bardzo dobrze, płynnie prowadzi. Ale popatrz, jak spięta i zamyślona jest jego twarz. Myśli, buduje jakieś plany, czegoś się obawia. Zwróć uwagę, chwycił to, co nazywacie telefonem. Denerwuje się… Tak, otrzymał informację… Teraz powinien ją szybko ocenić i podjąć decyzję. Całkowicie spięty. Myśli. Gotowe, podjęta decyzja. Teraz zobacz, siedzi niby spokojnie, ale na twarzy wypisane są wątpliwości i trwoga. Nie ma żadnego śladu radości.

– Przecież to jego praca, Anastazjo.

– To obraz życia i nie ma w nim żadnego prześwitu od momentu obudzenia do momentu zaśnięcia, a nawet w czasie snu. Taki człowiek nie zauważy ani otwierających się listków, ani wiosennych strumyków. Wkoło sami zazdrośnicy, chcący zawładnąć tym, co posiada. Robi wszystko, aby odgrodzić się od nich tym, co nazywacie ochroną, domem jak forteca. Pełnego zaspokojenia i tak nie osiąga, ponieważ strach i troski w nim samym istnieją i na zawsze w nim pozostają. I tak kroczy do samej śmierci. Dopiero przed samym końcem życia ubolewa, że przychodzi mu wszystko zostawić…

– Przedsiębiorca ma swoje przyjemności. One przychodzą wtedy, kiedy osiąga upragniony rezultat, urzeczywistnia wymyślony plan.

– Nieprawda, on nie nacieszy się z osiągniętych celów, ponieważ przychodzi natychmiast następny plan, bardziej skomplikowany, i wszystko zaczyna się od nowa, tylko z większymi trudnościami.

Leśna piękność malowała przede mną bardzo pochmurny i smutny obraz o zewnętrznie dobrze utrzymanej warstwie naszego społeczeństwa i w ten obraz nie chciało się uwierzyć. Starałem się sprostować jej argumenty:

– Zapominasz, Anastazjo, o ich umiejętnościach w osiąganiu postawionych celów i otrzymywanych dobrodziejstwach życiowych, zachwycających spojrzeniach kobiet, szacunku, jaki ich otacza.

Na to ona odpowiedziała:

– Iluzja, to nie istnieje. Gdzie widziałeś pełne szacunku albo zachwytu spojrzenie człowieka patrzącego na pasażera szykownego samochodu albo właściciela luksusowego domu? Żaden człowiek nie potwierdzi tego, co powiedziałeś. To są spojrzenia pełne zazdrości, obojętności i rozdrażnienia. Nawet kobiety nie mogą kochać tych mężczyzn, ponieważ uczucie ich miesza się z pragnieniem posiadania nie tylko tej osoby, ale i tego, co ona ma. Z kolei oni również nie mogą pokochać kobiety z prawdziwą rozkoszą, gdyż nie potrafią zwolnić w swoim sercu dostatecznej ilości miejsca dla tak wielkiego uczucia.”

Więcej na ten temat można przeczytać w serii książek „Dzwoniące cedry Rosji”. Wszystkie dziesięć ksiąg można pobrać tutaj.

Happiness this way

Wad pieniędzy jest naprawdę sporo i szkoda tracić czasu na ich rozpisywanie. Po dłuższym namyśle, każdy z nas sam do nich dojdzie. Pamiętajmy, że najważniejsze jest to jakie my sami mamy do nich podejście.

Jeżeli uważasz, że są złe i nie dają szczęścia, oznacza to, że zrzucasz z siebie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Każda moneta ma dwie strony. Pieniądze również. Możesz je użyć w dobrym lub złym celu. Wybór należy do Ciebie.

nie mów